Có ba ngày nghỉ, các cầu thủ U23 Việt Nam làm gì?

Có ba ngày nghỉ trước khi quay trở lại luyện tập, các cầu thủ U23 Việt Nam tranh thủ nghỉ xả hơi.

  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-2
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-3
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-4
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-5
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-6
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-7
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-8
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-9
  • Co ba ngay nghi, cac cau thu U23 Viet Nam lam gi?-Hinh-10
Quỳnh Thư