Cú đổi đời của thanh niên Thái Nguyên lọt top 30 Under 30 Asia

Google News

Lọt top "Forbes 30 Under 30 Asia" năm 2024 (30 nhân vật xuất sắc nổi bật nhất dưới 30 tuổi trong nhiều lĩnh vực ở Châu Á), ít ai biết rằng Đồng Văn Hùng từng có một khoảng thời gian dài không hề dễ dàng.

  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-2
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-3
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-4
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-5
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-6
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-7
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-8
  • Cu doi doi cua thanh nien Thai Nguyen lot top 30 Under 30 Asia-Hinh-9
Trầm Phương