Cười ná thở với tên gọi những chú chó khi được Việt hoá

Google News

Hết Việt hóa những nhân vật hoạt hình, mới đây cư dân mạng lại tiếp tục Việt hóa tên cho những giống chó từ khắp nơi trên thế giới.

 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-2
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-3
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-4
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-5
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-6
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-7
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-8
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-9
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-10
 • Cuoi na tho voi ten goi nhung chu cho khi duoc Viet hoa-Hinh-11
Trầm Phương