Cười nghiêng ngả trước 1001 biểu cảm về quê ăn Tết của “boss”

Câu chuyện đưa "boss" về quê ăn Tết khiến sen lắm lúc đau đầu, nhưng cứ nhìn những hình ảnh này thì lại vừa thương, vừa buồn cười.

 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-2
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-3
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-4
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-5
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-6
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-7
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-8
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-9
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-10
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-11
 • Cuoi nghieng nga truoc 1001 bieu cam ve que an Tet cua “boss”-Hinh-12
Hạ Nhiên