Cười xoắn ruột với những biển thông báo chỉ có ở Việt Nam

Với những từ ngữ hết sức mời gọi, loạt biển thông báo "mặn mòi" này sẽ khiến bạn phải bật cười ngay khi nhìn vào.

 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-2
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-3
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-4
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-5
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-6
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-7
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-8
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-9
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-10
 • Cuoi xoan ruot voi nhung bien thong bao chi co o Viet Nam-Hinh-11
Hạ Nhiên