Dàn bê tráp “ăn vụng” đồ lễ, netizen chỉ trích nặng lời

Google News

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh dàn bê tráp “ăn vụng” đồ lễ được đăng tải lên mạng và ngay lập tức nhận làn sóng chỉ trích từ netizen.

 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-2
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-3
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-4
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-5
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-6
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-7
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-8
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-9
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-10
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-11
 • Dan be trap “an vung” do le, netizen chi trich nang loi-Hinh-12
Thiên Anh