Dàn hot girl “Mắt Biếc“: Người vang danh, kẻ thị phi

Với thành công của bộ phim Mắt biếc, bộ ba hot girl Trúc Anh, Khánh Vân và Thảo Tâm được biết đến nhiều hơn. Tuy nhiên hiện tại mỗi người lại có hướng đi riêng trong lĩnh vực nghệ thuật.

 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-2
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-3
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-4
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-5
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-6
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-7
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-8
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-9
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-10
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-11
 • Dan hot girl “Mat Biec“: Nguoi vang danh, ke thi phi-Hinh-12
Hạ Nhiên