Dàn shipper 6 múi đi giao hàng, hội chị em "đứng hình"

Theo Dân Việt -

Để thúc đẩy tình hình kinh doanh trong đại dịch, nhà hàng ở Thái Lan này đã nghĩ ra một chiến thuật tiếp thị tuyệt vời khi để dàn shipper 6 múi đi giao hàng.

  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em
  • Dan shipper 6 mui di giao hang, hoi chi em