Dàn WAGs Việt đọ sắc bên cây thông Noel, nhan sắc ra sao?

Google News

Hưởng ứng không khí Giáng sinh đến gần, dàn WAGs Việt thi nhau tạo dáng, chụp ảnh bên cây thông Noel khoe nhan sắc xinh đẹp.

 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-2
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-3
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-4
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-5
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-6
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-7
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-8
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-9
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-10
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-11
 • Dan WAGs Viet do sac ben cay thong Noel, nhan sac ra sao?-Hinh-12
Hạ Nhiên