Đang cách ly, bạn gái Đặng Văn Lâm không ngại khoe body "ăn tập"

Trong thời gian cách ly tại Thái Lan, bạn gái Đặng Văn Lâm vẫn tập luyện miệt mài và mới đây khoe  body "ăn tập" khiến vạn người mê.

 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
 • Dang cach ly, ban gai Dang Van Lam khong ngai khoe body
Thiên Anh