Đến châu Âu, ái nữ nhà đại gia thuỷ sản bị chê tơi bời

Mới đây, những bức ảnh và đoạn clip của ái nữ nhà đại gia thuỷ sản là Ngọc Thanh Tâm xuất hiện ở trời Âu trở thanh tâm điểm bàn tán xôn xao.

 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-2
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-3
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-4
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-5
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-6
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-7
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-8
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-9
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-10
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-11
 • Den chau Au, ai nu nha dai gia thuy san bi che toi boi-Hinh-12
Thiên Anh