Đi countdown, Nờ Ô Nô gặp hạn bị thanh niên "vẩy tay" trúng mắt

Google News

Đã sang năm 2023, nhưng có vẻ Nờ Ô Nô chưa hết gặp vận đen khi đi "quẩy" countdown cũng bị vẩy ngay vào mắt.

 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
 • Di countdown, No O No gap han bi thanh nien
Thiên Anh