Đi thi gameshow, bạn gái Quang Hải bị chê “kiến thức lùn“

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Đi tham gia thi gameshow, bạn gái Quang Hải bị CĐM chê tơi tả vì "kiến thức lùn" bên cạnh đó là thái độ hơi chảnh khi lên truyền hình.

  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-2
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-3
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-4
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-5
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-6
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-7
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-8
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-9
  • Di thi gameshow, ban gai Quang Hai bi che “kien thuc lun“-Hinh-10