Đi tô tượng xả stress, những tác phẩm tô tượng “hú hồn” ra đời

Google News

Tô tượng vốn là trò chơi và sở thích của các em nhỏ, thế nhưng dạo gần đây trở thành trào lưu cho cả người lớn. Với mục đích đi tô tượng để xả stress, thế nhưng nhiều người đã tạo ra những tác phẩm "hú hồn".

  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-2
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-3
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-4
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-5
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-6
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-7
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-8
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-9
  • Di to tuong xa stress, nhung tac pham to tuong “hu hon” ra doi-Hinh-10
Trầm Phương