Dịch tên địa danh theo “chị Google”, netizen được phen cười ná thở

Bằng cách dịch sát nghĩa theo Google, nhiều biển hiệu hay địa danh nổi tiếng đã biến thành nhiều cái tên "Việt hóa" ai đọc cũng phải cười lăn. 

 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-2
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-3
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-4
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-5
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-6
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-7
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-8
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-9
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-10
 • Dich ten dia danh theo “chi Google”, netizen duoc phen cuoi na tho-Hinh-11
Hạ Nhiên