Đỗ xe gần đống gạch, tài xế "vò đầu, bắt tai" tìm lối thoát

Thiên Anh -

(Kiến Thức) - Đỗ xe gần đồng gạch, tài xế phải "vò đầu, bứt tai" tìm lối ra cho chiếc xế hộp sau màn bị bao vây tứ phía.

 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe
 • Do xe gan dong gach, tai xe