Đỗ xe ngang ngược, chủ xe tải bị dằn mặt... đầy văn minh

Lời cảnh cáo của chủ nhà tuy nhẹ nhàng nhưng có sức nặng dành cho tài xế xe tải đỗ xe ngang ngược mới đây được netizen vô tay hưởng ứng.

 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-2
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-3
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-4
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-5
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-6
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-7
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-8
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-9
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-10
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-11
 • Do xe ngang nguoc, chu xe tai bi dan mat... day van minh-Hinh-12
Thiên Anh