Được trả giá cao, Đoàn Di Băng vẫn quyết không bán nhà cũ

Việc không có ý định bán biệt thự này ngay lập tức của vợ chồng Đoàn Di Băng hẳn là muốn giữ kỉ niệm đẹp cũng như giữ lại chút vía may mắn từ nơi ở cũ.

 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-2
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-3
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-4
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-5
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-6
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-7
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-8
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-9
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-10
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-11
 • Duoc tra gia cao, Doan Di Bang van quyet khong ban nha cu-Hinh-12
Thiên Anh