Duy Mạnh hé lộ tên thật của quý tử trong ngày đầy tháng

Trung vệ Đỗ Duy Mạnh cuối cùng cũng đã công bố tên thật của con trai đầu lòng trong ngày đầy tháng. 

 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-2
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-3
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-4
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-5
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-6
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-7
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-8
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-9
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-10
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-11
 • Duy Manh he lo ten that cua quy tu trong ngay day thang-Hinh-12
Hạ Nhiên