Giới trẻ Hà thành đổ xô check in Bảo tàng Hà Nội

Thời gian gần đây giới trẻ Hà thành bất ngờ đổ xô check in tại Bảo tàng Hà Nội, cho ra lò loạt ảnh "sống ảo" đẹp như nàng thơ.

 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-2
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-3
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-4
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-5
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-6
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-7
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-8
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-9
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-10
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-11
 • Gioi tre Ha thanh do xo check in Bao tang Ha Noi-Hinh-12
Hạ Nhiên