Giữa biến "não thú" VTV, MC Trần Ngọc công khai bênh đồng nghiệp

Giữa lùm xùm chuyện "não thú" của VTV, mới đây MC Trần Ngọc của chuyên mục "Hãy Trọn Giá Đúng" đã công khai bênh vực đồng nghiệp của bản tin Chuyển động VTV24 là Sơn Lâm.

 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
 • Giua bien
Thiên Anh