Hài hước bộ ảnh em bé mếu máo giữa vườn cúc hoạ mi

Có vẻ em bé không mấy vui lòng khi bị bố mẹ bắt đi làm mẫu nhí bất đác dĩ giữa vườn cúc hoạ mi.

  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-2
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-3
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-4
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-5
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-6
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-7
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-8
Quỳnh Thư