Hài hước bộ ảnh em bé mếu máo giữa vườn cúc hoạ mi

Quỳnh Thư -

(Kiến Thức) - Có vẻ em bé không mấy vui lòng khi bị bố mẹ bắt đi làm mẫu nhí bất đác dĩ giữa vườn cúc hoạ mi.

  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-2
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-3
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-4
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-5
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-6
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-7
  • Hai huoc bo anh em be meu mao giua vuon cuc hoa mi-Hinh-8