Hằng Du Mục dọn ra khỏi nhà, chồng bày trò để xin lỗi

Google News

Trong livestream mới đây của Hằng Du Mục, cô nàng đã cập nhật tình hình vết thương hiện tại của mình. Nhiều người cũng tinh ý nhận ra có vẻ như nữ Tiktoker đã dọn ra ở ngôi nhà khác.

  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-2
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-3
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-4
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-5
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-6
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-7
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-8
  • Hang Du Muc don ra khoi nha, chong bay tro de xin loi-Hinh-9
Trầm Phương