Hoa mận nở trắng trên cao nguyên Mộc Châu thu hút giới trẻ

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 hàng năm, các triền đồi, thung lũng mận ở Mộc Châu bung nở rực rỡ thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-2
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-3
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-4
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-5
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-6
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-7
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-8
  • Hoa man no trang tren cao nguyen Moc Chau thu hut gioi tre-Hinh-9
Theo Diệu Nhi/Tiền phong