Hoàng Đức lái xe 11 tỷ, khoe đồng hồ 2 tỷ sự thật là gì?

Google News

Quả bóng vàng 2023 Nguyễn Hoàng Đức còn từng khiến dân mạng ngạc nhiên vì độ giàu có của mình.

  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-2
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-3
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-4
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-5
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-6
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-7
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-8
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-9
  • Hoang Duc lai xe 11 ty, khoe dong ho 2 ty su that la gi?-Hinh-10
Thiên Anh