Hoàng quý phi Thái Lan gửi thông điệp gì trên MXH trước khi bị phế truất?

Thuỳ Anh -

(Kiến Thức) - Những thông điệp cuối cùng của Hoàng quý phi Thái Lan khẳng định bản thân không bất trung với nhà vua trước khi bị phế truất đã khiến dân mạng xôn xao.

  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-2
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-3
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-4
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-5
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-6
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-7
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-8
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-9
  • Hoang quy phi Thai Lan gui thong diep gi tren MXH truoc khi bi phe truat?-Hinh-10