Hồng Duy “cười tận mang tai” khi rước tiểu thư Gia Lai về dinh

Google News

Trong mọi khoảnh khắc của ngày ăn hỏi trọng đại, Hồng Duy luôn luôn tươi cười và hạnh phúc khi cuối cùng cũng rước được nàng về dinh.

  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-2
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-3
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-4
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-5
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-6
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-7
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-8
  • Hong Duy “cuoi tan mang tai” khi ruoc tieu thu Gia Lai ve dinh-Hinh-9
Trầm Phương