"Hot girl làng võ" Châu Tuyết Vân và những câu chuyện thăng trầm

Taekwondo không chỉ đưa Châu Tuyết Vân vươn đến đỉnh cao sự nghiệp mà còn giúp cô nuôi sống bản thân và gia đình.

Thiên Anh