Hú hồn vàng mã thời nay: Đầy đủ từ trà sữa đến bia

Google News

Những năm gần đây, tục đốt vàng mã phát triển mạnh, thậm chí đốt vàng mã còn là một nghi thức không thể thiếu khi cúng bái. Với quan niệm "trần sao âm vậy", rất nhiều những sản phẩm vàng mã mới đã ra đời.

  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-2
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-3
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-4
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-5
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-6
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-7
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-8
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-9
  • Hu hon vang ma thoi nay: Day du tu tra sua den bia-Hinh-10
Hồng Phương