Huỳnh Anh từng bị siêu rich kid "phũ" đẹp khi thả thính ra sao?

Trước khi "chốt đơn" với MC Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh từng bị siêu rich kid Tiên Nguyễn "phũ đẹp" khi thả thính trong một bức ảnh được cô nàng đăng tải.

 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
 • Huynh Anh tung bi sieu rich kid
Thiên Anh