Kéo Quang Hải vào clip bán hàng, Chu Thanh Huyền nhận chỉ trích

Google News

Mới đây, bạn gái Quang Hải lại tiếp tục nhận về vô vàn chỉ trích khi cố tình kéo kéo nam cầu thủ vào việc bán hàng của mình.

 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-2
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-3
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-4
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-5
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-6
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-7
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-8
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-9
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-10
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-11
 • Keo Quang Hai vao clip ban hang, Chu Thanh Huyen nhan chi trich-Hinh-12
Thiên Anh