Khách Tây qua Việt Nam du lịch hào hứng đi cày, lội ruộng

Google News

Nhìn hình ảnh những vị khách Tây người bùn đất lấm lem cấy lúa, lội ruộng, đi cày, nhiều người đã thốt lên "Tây qua Việt Nam du lịch không chỉ hòa nhập mà hòa tan luôn rồi".

  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-2
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-3
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-4
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-5
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-6
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-7
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-8
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-9
  • Khach Tay qua Viet Nam du lich hao hung di cay, loi ruong-Hinh-10
Trầm Phương