Khó tin cụ ông cưới 2 chị em ruột, đã sống chung 40 năm

Google News

Cuộc sống của cả 3 hiện tại dù không quá đầy đủ, sung túc nhưng vẫn thuận hòa, vui vẻ.

  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-2
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-3
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-4
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-5
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-6
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-7
  • Kho tin cu ong cuoi 2 chi em ruot, da song chung 40 nam-Hinh-8
Trầm Phương