Khoe vòng eo 59cm, Lê Bống bị netizen hỏi "có bóp" không?

Google News

Mới đây, Lê Bống có đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt vòng eo nhỏ của cô đã chiếm trọn spotlight.

 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
 • Khoe vong eo 59cm, Le Bong bi netizen hoi
Hạ Nhiên