Không smartphone, không internet, mùa hè xưa của thế hệ 9X ra sao?

Google News

(Kiến Thức) - Mùa hè trong ký ức tuổi thơ luôn ngọt ngào, đặc biệt với thế hệ 9X đó là thời gian của họ gắn liến với những trò chơi, món ăn chửng bao giờ phai nhòa.

 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-2
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-3
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-4
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-5
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-6
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-7
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-8
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-9
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-10
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-11
 • Khong smartphone, khong internet, mua he xua cua the he 9X ra sao?-Hinh-12
Thiên Anh