Lễ khai mạc SEA Games 31: Đã con mắt, sướng cái tai

Sau thời gian dài khổ luyện ê kíp tổ chức Lễ khai mạc SEA Games 31 đã mang đến cho người xem đủ cả cảm xúc: "Đã con mắt, sướng cái tai".

 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-2
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-3
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-4
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-5
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-6
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-7
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-8
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-9
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-10
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-11
 • Le khai mac SEA Games 31: Da con mat, suong cai tai-Hinh-12
Thiên Anh - Thế Đại