Lê Thuỵ "cô cô nớt" làm netizen “ngã ngửa” ngoại hình hiện tại

Google News

Hình ảnh mới đây của TikToker Lê Thụy khiến nhiều người giật mình không nhận ra bởi quá khác với trước.

  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
  • Le Thuy
Hạ Nhiên