Lên đồ đi sự kiện, “chị Google” Phương Thoa bị hối thi Hoa hậu

Google News

"Chị Google" Việt Phương Thoa đăng tải đoạn video clip mới ghi lại những hình ảnh xinh đẹp của mình ở một sự kiện.

 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-2
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-3
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-4
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-5
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-6
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-7
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-8
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-9
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-10
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-11
 • Len do di su kien, “chi Google” Phuong Thoa bi hoi thi Hoa hau-Hinh-12
Hạ Nhiên