Lộ món ăn rich kid Tiên Nguyễn mê mẩn mỗi khi ra Hà Nội

Mới đây, trong dịp công tác tại Hà Nội, cô nàng siêu rich kid Tiên Nguyễn lộ ra món ăn mê mẩn mỗi khi ra thăm Thủ đô.

 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-2
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-3
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-4
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-5
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-6
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-7
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-8
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-9
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-10
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-11
 • Lo mon an rich kid Tien Nguyen me man moi khi ra Ha Noi-Hinh-12
Thiên Anh