Lọt vào ống kính của cameraman, nhan sắc vợ Hà Đức Chinh ra sao?

Mai Hà Trang nổi bật một góc khán đài trận tuyển Việt Nam gặp Dortmund.

 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-2
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-3
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-4
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-5
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-6
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-7
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-8
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-9
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-10
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-11
 • Lot vao ong kinh cua cameraman, nhan sac vo Ha Duc Chinh ra sao?-Hinh-12
Thiên Anh