Mặc dư luận, Quang Hải và bạn gái tin đồn tiếp tục "đá cặp"

Mới đây, Quang Hải và bạn gái tin đồn Chu Thanh Huyền tiếp tục lộ ảnh xuất hiện cùng nhau tại đêm nhạc của Hòa Minzy.

 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
 • Mac du luan, Quang Hai va ban gai tin don tiep tuc
Hạ Nhiên