“Make it complicated... enjoy cái moment này“ gây bão mạng từ đâu mà ra?

(Kiến Thức) - "Make it complicated"câu nói rầm rộ cộng đồng mạng vài hôm gần đây. Có vẻ như cư dân mạng đang enjoy trend mới hài hước này của nữ ca sĩ Chi Pu. 

  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-2
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-3
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-4
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-5
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-6
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-7
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-8
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-9
  • “Make it complicated... enjoy cai moment nay“ gay bao mang tu dau ma ra?-Hinh-10
Phượng Hà