Mang bầu lần 2, con gái Minh Nhựa chăm thả dáng đẹp "hết nấc"

Trong lần thứ hai làm mẹ, con gái Minh Nhựa - Joyce Phạm còn thăng hạng nhan sắc lẫn phong cách ăn mặc so với lần trước.

 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
 • Mang bau lan 2, con gai Minh Nhua cham tha dang dep
Hạ Nhiên