Mất 70 con dê, Quang Linh chua chát thừa nhận mình quá tham vọng

Google News

Lần đầu tiên sau 2 năm thực hiện dự án Quang Linh farm, đàn dê được nuôi đã hao hụt khoảng 70 con dê to, chàng YouTuber xứ Nghệ chua chát thừa nhận: "Có lẽ mình chỉ là một đứa trẻ tham vọng".

  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-2
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-3
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-4
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-5
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-6
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-7
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-8
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-9
  • Mat 70 con de, Quang Linh chua chat thua nhan minh qua tham vong-Hinh-10
Hồng Phương