Mặt sưng vì răng khôn, Hảo Thỏ vẫn "tấu hài" cực căng

Mới đây, Hảo Thỏ khiến nhiều người xót xa khi đăng tải hình ảnh nhổ răng khôn và khuôn mặt bị sưng phù, lệch hẳn sang một bên.

 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
 • Mat sung vi rang khon, Hao Tho van
Thiên Anh