Ngày vía Thần Tài, chó cưng được chủ “tậu” vàng nhìn ghen tị

Google News

Nhân ngày vía Thần Tài, nhiều chú chó khiến netizen ghen tị khi được "con sen" mua vàng đeo thẳng lên người.

 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-2
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-3
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-4
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-5
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-6
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-7
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-8
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-9
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-10
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-11
 • Ngay via Than Tai, cho cung duoc chu “tau” vang nhin ghen ti-Hinh-12
Hạ Nhiên