Ngày vía Thần Tài, chú chó khiến netizen ghen tị vì... được mua vàng

Google News

(Kiến Thức) - Nhân dịp ngày vía Thần Tài, chú chó khiến netizen ghen tị khi được "con sen" mua vàng đeo thẳng lên người.

 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-2
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-3
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-4
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-5
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-6
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-7
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-8
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-9
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-10
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-11
 • Ngay via Than Tai, chu cho khien netizen ghen ti vi... duoc mua vang-Hinh-12
Thiên Anh