Người ấy là ai nơi se duyên cho không ít cặp phi công và máy bay

Hạ Nhiên -

(Kiến Thức) - Một điều trùng hợp là trong 6 cặp nên duyên tại mùa 3 Người ấy là ai thì có đến 4 cặp máy bay và phi công. Tuy nhiên họ vẫn rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. 

 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-2
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-3
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-4
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-5
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-6
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-7
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-8
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-9
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-10
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-11
 • Nguoi ay la ai noi se duyen cho khong it cap phi cong va may bay-Hinh-12