Người thân tiết lộ thu nhập Độ Mixi, đơn vị tính "lạ lắm"

Mặc dù luôn miệng nói rằng thu nhập hàng tháng chỉ có 7-8 triệu đồng, thế nhưng mới đây một người em thân thiết của nam streamer tiết lộ tổng thu nhập hàng tháng của Độ Mixi. Nhưng đơn vị tính "lạ lắm".

 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
 • Nguoi than tiet lo thu nhap Do Mixi, don vi tinh
Thiên Anh