Nữ chính MV của Sơn Tùng bị chỉ trích vì từng “cà khịa” thần tượng

Nữ chính đóng trong MV mới của Sơn Tùng M-TP mới đây đã bị cộng đồng Sky "khui" ra bằng chứng từng "cà khịa" thần tượng.

 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-2
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-3
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-4
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-5
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-6
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-7
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-8
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-9
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-10
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-11
 • Nu chinh MV cua Son Tung bi chi trich vi tung “ca khia” than tuong-Hinh-12
Hạ Nhiên